År 1888 lades grunden till det som idag är Krokstorps Såg & Hyvleri AB, ett familjedrivet hyvleri i fjärde generation med gamla anor och gedigen kunskap.

Historia

År 1905 kom Johannes Larsson till Stora Djupsås Egendom på västgötaslätten för att arbeta som mjölnare och sågare på deras redan befintliga sågverk och kvarn. Där blev Johannes kvar och 1929 köpte han loss sågen och kvarnen från egendomen för att driva vidare i egen regi. Hans två söner Klas och Allan hjälpte båda till på företaget sedan tidig ålder och 1940 överlät Johannes kvarnen till Klas och sågverket till Allan.

Från början bestod Krokstorps Såg & Hyvleri främst av ett sågverk med ramsåg från Skövde Mekaniska som drevs med vattenkraft från den intilliggande ån Nossan. Kunderna var bönder som kom med stockar från sina skogar och det var legosågning som var den största inkomstkällan. Allan var även en duktig uppfinnare som byggde både egna traktorer och uppfann en egen slipmaskin för att kunna slipa sina sågblad – en syssla som hans far Johannes hade hjälpt till att slipa för hand tidigare. När Johannes blev äldre och slipningen av sågblad blev allt för mödosam att orka med, så kom Allan på idén med en slipmaskin.
På 50-talet beslutade sig Allan för att investera i sin första hyvel, en Göteneds 12-tums från gamla Göteneds Mekaniska Verkstad. Detta blev också uppstarten av vårt hyvleri. Från början hyvlades främst råspont och lite senare även reglar. De reglar som användes vid husbyggen på den tiden var främst av ohyvlat virke, men detta förändrades över tid. Efterfrågan på spontad panel och lister ökade också, och så även hyvleriets utbud.

När Allans son Thomas kom hem från skolan så var det full fart till hyvleriet för att hjälpa till att kanta brädor som samlats ihop under dagen. Ett dagsverk blev till stora brädhögar, så det var bara att hugga i. Thomas har sedan dess arbetat på Krokstorps Såg & Hyvleri och är sedan 1985 VD för företaget. Idag består verksamheten av hyvleri med två hyvellinjer och bandsåg. Thomas son Anders sköter nu hyvleriet, med hjälp av döttrarna Monika och Marie.